JKM NEGERI SARAWAK

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak Bengkel & Mesyuarat Bahagian Pembangunan Ekonomi SALCRA Bajo Training Centre Lundu, Sarawak