Brunei 22nd Consumer Fair 2019

Koperasi Usahawan Mikro Kebajikan Bersatu Berhad di Brunei 22nd Consumer Fair 23-27 Jan 2019 International Convention Centre, Berakas, Brunei Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong Minister of Home Affairs Negara Brunei Darussalam Wellbest Simply … Continue readingBrunei 22nd Consumer Fair 2019