Majlis Anugerah Cemerlang Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan 2011

Majlis Anugerah Cemerlang Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan 2011
21 12 2011
Putrajaya Marriott Hotel, Malaysia

video : Azizil Sedek, Mohammad Zayd, Nasrul Effendy, Abdul Rahman Osman