Ziarah SilaturRahim Buya Yahya ke Madrasah Al-Aliyah, Ampangan